Tầm nhìn doanh nghiệp

  • Tiếp tục dẫn đầu sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất và phân phối cửa nhôm thành phẩm và thanh nhôm xi mạ Niken.
  • Trở thành doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt nhất Việt Nam, hướng tới tiêu chí giúp khách hàng “Mua 1 lần dùng cả 1 đời”.
  • Trở thành thương hiệu xuất sắc có sức cạnh tranh và được công nhận trên thế giới.